TR-håndbogen

TR-håndbogen er en hjælp i hverdagen for Skolelederforeningens tillidsrepræsentanter i kommunerne.
I TR-håndbogen finder du bl.a. vejledninger og oplysninger om det organisatoriske arbejde og om skoleledernes og mellemledernes løn- og ansættelsesvilkår.
Skolelederforeningen tager forbehold for, at TR-håndbogen ikke kan erstatte konkret juridisk rådgivning. Vi anbefaler, at du kontakter Skolelederforeningen ved konkrete juridiske spørgsmål.
TR-håndbogen behandler ikke emner om lederens funktion som personaleleder. Du finder derfor ikke oplysninger om lærernes arbejdstid, overenskomster mm.