Ferie

Ledere og mellemledere er omfattet af Aftale om ferie for personale ansat i kommuner.
Ferieaftalen giver ret til fem ugers ferie plus 6. ferieuge.

Optjeningsåret
Man optjener ferie i optjeningsåret. Optjeningsåret er kalenderåret (1. januar til 31. december). Hvis man er ansat på fuld tid (37 timer/uge), optjenes der 18,5 ferietime pr. måned.

Ferieåret
Den optjente ferie holdes i ferieåret, der løber fra 1. maj til 30. april. Hovedferien, med mindst 3 ugers varighed med mindre andet aftales mellem den ansatte og arbejdsgiveren – dog minimum 2 uger  - holdes i perioden 1. maj til 30. september. Hovedferien holdes samlet. Den ansatte kan aftale med arbejdsgiver, at hovedferien ligger på et andet tidspunkt. De øvrige feriedage holdes i perioden 30. september til 30. april.

Tilrettelæggelse af ferie
Den ansatte aftaler placering af ferie med arbejdsgiver. Hvis arbejdsgiver af hensyn til arbejdspladsen ønsker, at den ansatte holder ferie på et bestemt tidspunkt, skal der orienteres om dette med et varsel på tre måneder, hvis det er hovedferie og en måned, hvis det er øvrige ferie.

6. ferieuge
Den ansatte bestemmer selv, om pågældende vil holde 6. ferieuge eller om den skal udbetales. Bemærk, at arbejdsgiver kan fastsætte en frist for, hvornår den ansatte skal meddele at 6. ferieuge ønskes udbetalt.
Ønsker den ansatte at holde 6. ferieuge sker det på samme måde som for de øvrige fem ugers ferie.
Fratræder den ansatte sin stilling, bliver ikke-afholdt 6. ferieuge for både indeværende og tidligere optjeningsår udbetalt på fratrædelsestidspunktet. Hvis den nye arbejdsplads er omfattet af samme ferieaftale, kan lederen og den nye arbejdsgiver dog aftale, at tilgodehavende 6. ferieuge overføres til det nye arbejde i stedet for udbetaling.

Særlig feriegodtgørelse
Ud over ferie med løn får lederen en særlig feriegodtgørelse.
Udbetaling af særlig feriegodtgørelse sker med lønnen for maj måned
Den særlige feriegodtgørelse udgør 1.4.2015 2,15 % af den ferieberettidige løn.