Egenacces

Efter offentlighedsloven har den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, ret til at blive gjort bekendt med oplysningerne, uanset om den pågældende er part i en sag.

Læs mere her:

Afgørelsesbegrebet

Partsbegrebet