Fravær af familiemæssige årsager

'Aftale om fravær af familiemæssige årsager' gælder for alle ansatte inden for KTO's forhandlingsområde, som er ansat i KL's forhandlingsområde – og dermed også for ledere, som er omfattet af 'Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet'.

Aftalen om fravær af familiemæssige årsager vedrører fravær p.g.a.

 • Behandling for barnløshed
 • Graviditetsundersøgelser
 • Graviditet
 • Barsel
 • Adoption
 • Omsorgsdage
 • Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager
  • Ulykke og akut sygdom
  • Børns hospitalsindlæggelse
  • Pasning af alvorligt syge børn under 18 år
  • Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv
  • Pasning af døende i hjemmet


Den til enhver tid gældende 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager' findes sammen med vejledningen om aftalen på KLs hjemmeside