Arbejdstid

Ledere og mellemledere ansættes uden højeste tjenestetid, hvilket efter foreningens opfattelse er ensbetydende med en gennemsnitlig arbejdstid, der holdes på 37 timer om ugen og en årsnorm, der ikke overskrider 1924 timer.

Fordelingen af arbejdsopgaverne i ledelsesteamet foretages af lederen på den enkelte skole / institution. Tid til andre opgaver end ledelsesopgaver – fx undervisning, kan højst udgøre 2/3 af den enkelte leders samlede arbejdstid.

Ledere, der underviser, bør efter foreningens opfattelse som minimum have de samme vilkår som lærere, der underviser.

Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid kan tages i anvendelse, når der er tale om en nødvendig tidsmæssig overskridelse af større omfang af den normale arbejdsforpligtelse. Eventuel godtgørelse forudsætter en aftale med kommunalbestyrelsen, inden påbegyndelse af merarbejde.

Læs mere her:

Ansættelsesform

Løn - kommunalansat

Normering

Konstitution

Kompetenceudvikling