Kompetenceudvikling

Individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan, jf. protokollat 1 i overenskomsten.

Ledere, mellemledere er omfattet af aftalen om individuel kompetenceudvikling. Aftalen betyder, at den enkelte leder har krav på en udviklingsplan, der styrker indsatsen omkring lederens kompetenceudvikling, herunder specielt at sikre lederens forudsætninger for en effektiv opgavevaretagelse med høj kvalitet og for at sikre og forbedre arbejdspladsens og lederens udviklingsmuligheder.

Den løbende kompetenceudvikling består af faglig efter- og videreuddannelse (for eksempel kompetencegivende uddannelser, som er arbejdsmæssigt relevante) og kompetenceudvikling i bredere forstand.

Der udarbejdes i dialog mellem arbejdsgiver og leder en udviklingsplan for lederen, som indeholder målsætninger for lederens udvikling på kortere og længere sigt. Udviklingsplanen kan omfatte konkrete aktiviteter, der iværksættes for at nå målene. Det er en gensidig forpligtelse, at planen gennemføres. Der følges op på udviklingsplanen årligt. Opfølgningen kan medføre en justering af planen.

Læs mere her:

Ansættelsesform

Løn - kommunalansat

Arbejdstid

Normering

Konstitution