Konstitution

Regler om betaling med videre under konstitution fremgår af Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling.

Aftalen omfatter både tjenestemænd og overenskomstansatte i folkeskolen.

Ledere og mellemledere kan af kommunalbestyrelsen (forvaltningschef / skolechef) pålægges at gøre midlertidig tjeneste i en højere stilling.

En souschef skal dog altid gøre tjeneste i skolelederens stilling ved dennes fravær, uden at der skal gives pålæg om det.

Som hovedregel skal der konstitueres, hvis den normale stillingsindehaver er fraværende mere end 15 kalenderdage.

Der aftales lokalt en funktionsløn for tjenesten i den højere stilling.

Hvis der ikke kan opnås enighed lokalt, skal der ydes et vederlag svarende til forskellen mellem den løn, som lederen ville opnå ved ansættelse i den højere stilling og lønnen i pågældendes egen stilling.

Læs mere her:

Ansættelsesform

Løn - kommunalansat

Arbejdstid

Normering

Kompetenceudvikling