Normering

Der er i overenskomsten en bestemmelse om stillingsnormering, jævnfør § 2, stk. 3, hvoraf fremgår, at hvis en skoleleder er indplaceret på grundløntrin 48, 49 eller 50, skal der oprettes en eller flere mellemlederstillinger på minimum trin 46+4.200 kr. Baggrunden for bestemmelsen er, at parterne i overenskomsten har udtrykt enighed om, at det på store skoler er hensigtsmæssigt med et egentligt ledelsesteam.

Læs mere her:

Ansættelsesform

Løn - kommunalansat

Arbejdstid

Konstitution

Kompetenceudvikling