Kommunikation og medier

Gennem foreningens blad, nyhedsbrev og hjemmeside, men også via en løbende kontakt til pressen, politikere og beslutningstagere, ja i alle foreningens møder, kurser, konferencer og aktiviteter, søger vi at være synlige – over for vores egne medlemmer og i omverdenen.

Foreningen har formuleret nogle overordnede kommunikationspolitiske målsætninger, der gælder centralt og lokalt. Vigtigt er, at vi i relation til folkeskolen og ledelsen af den vil være:

  • Talerør for skolelederne i folkeskolen og formidle ledergruppens synspunkter og ekspertise
  •  Eksponeret i medierne, gerne i alle væsentlige debatter om skoleforhold og skoleledelse
  • Proaktive, sætte dagsordenen, formulere debatskabende, ledelsespolitiske holdninger

Den interessevaretagelse, Skolelederforeningen udøver, indbefatter at få skabt relationer og alliancer med toneangivende interessenter, organisationer, politikere og forvaltning. Med det mål at skabe sig et højt informationsniveau og øget mulighed for indflydelse.

Centralt prioriterer foreningen interessevaretagelsen højt over for samarbejdspartnerne på det skolepolitiske område, særligt Undervisningsministeriet, KL, partiernes uddannelsespolitiske ordførere m.fl. og kontakten til DLF, Børne- og kulturcheferne, forældre- og elevorganisationerne, uddannelsesinstitutioner, meningsdannere og andre aktører.

På samme måde giver lokal synlighed, gode lokale kontakter en stærk position blandt med- og modspillere, i forhandlinger om løn-, arbejds- og ledelsesvilkår og i det politisk-samfundsmæssige spil i kommunerne om udviklingen af skolen og ledelsen af den.

Som Skolelederforeningen centralt primært tegnes af forreningens formand, har man som lokalforeningsformand og leder-TR rollen som den, der i forskellige sammenhænge udtaler sig på vegne af den lokale skoleledergruppe på møder, i forhandlinger og i offentligheden/medierne.

Det er derfor vigtigt, at lokalforeningernes formænd og bestyrelser får etableret gode relationer og kontakter til de lokale politikere, forvaltningen, relevante organisationsfolk og de regionale/lokale medier.

 

Læs mere her:

Synlighed og pressekontakt

God omtale

Mindre god omtale

Foreningens medier

Bliv hørt via de sociale medier

Reglerne for din ytringsfrihed