Bliv hørt via de sociale medier

De sociale medier, især Twitter og FB, er gode platforme, hvis I vil høres og få omtale i medierne.

Rigtig mange politikere, beslutningstagere, journalister og medier er på de sociale medier – og de er dermed nemmere at komme i kontakt med.

Twitter og FB er oplagte medier, hvis I vil høres og påvirke beslutningsprocesser.

TWITTER
Globalt tweeter dagligt mere end 100 millioner mennesker. Selv paven har en twitterkonto!
I Danmark er vi langt mere aktive på f.eks. Facebook, end vi er på Twitter.

Alligevel er Twitter en vigtig medie, fordi rigtig mange danske beslutningstagere, organisationsfolk, lobbyister og journalister/medier er på Twitter… og de holder øje med, hvad der rører sig.

Twitter = politisk kommunikation

Der diskuteres politik på livet løs på Twitter. Samtidig har pressen et vågent øje på, hvad der dukker op af nye politiske udmeldinger og forslag.

Det er ofte her, pressen finder nye politiske historier og nye vinkler på velkendte emner, og det er også her, pressen finder de personer/organisationer/foreninger med mere, som de mener kan bidrage til morgendagens politiske historier med interview og citater. Det er ikke usædvanligt, at et politisk budskab lagt ud på Twitter om formiddagen senere på dagen bliver til en historie på en landsdækkende avis hjemmeside eller i morgendagens trykte avis.

Twitter er et hurtigt medie, hvor retweets og likes gør, at et tweet hurtigt kan nå vidt bredt ud, hvis det kommer godt fra start.

Twitter giver mulighed for:

  • Strategisk mikroblogging
  • Fange opmærksomheden fra journalister, politikere, meningsdannere
  • Samle viden om nøgleemner
  • Sætte dagsordenen
  • Reagere hurtigt på en dagsorden

Det tweetes der om
Sæt # (havelåge eller hashtag) på jeres tweets. Det er en form for en sorteringsnøgle, som sikre, at jeres tweets havner hos netop dem, som er interesseret i samme emne.

Det kan f.eks. være:
#skolechat
#skolepol
#uddpol
#slnchat
#dkpol
#inklusion
#skole
#læring
#åbenskole 

Nå ud til flere
For at nå så bredt ud som muligt er det vigtigt, at jeres konto får en god portion følgere. Det gør I nemmest ved selv at følge en del personer/organisationer/medier/foreningen osv. På Twitter sker det ofte, at dem I følger, vælger at følge jer tilbage – dermed vokser gruppen af jeres følgere hurtigt.

En god måde at finde relevante personer at følge er ved at følge de samme, som andre. Hvem følger f.eks. de lokale politikere i jeres område? Ved at gå ind på en persons liste over følgere, kan I nemt følge de samme.

FACEBOOK
Lands- og lokalpolitikerne får vores opmærksomhed på FB. De er gode til at bruge mediet og vække vores nysgerrighed. Men det virker også den anden vej rundt – på FB har alle chancen for at stille sig op på ølkassen.

FB har den fordel, at I får direkte kontakt med personer, som er interesseret i at høre jeres meninger og følge med i nye tiltag fra jer. Til gengæld har FB den begrænsning, at man ofte er i kontakt med personer, som man kender i forvejen.

FB er et godt medie til at gøre opmærksom på kampagner og enkeltsager. Det er et mere visuelt medie end Twitter, og her er bedre plads til at folde sig ud med grafikker, foto, slogans og citater. På FB lader vi os oftere engagere i en ’sag’ end i en organisation, forening eller i en virksomhed

Vækker et opslag så megen opmærksomhed, at det ligefrem går viralt, kan I nå rigtig, rigtig bredt ud.

FB giver mulighed for:
- Videndeling
- Henvisning til interessante artikler, artikler, videoer med mere
- Sætte fokus på egne holdninger og politiske udmeldinger
- Skabe debat og sætte spot på et emne
- Engagere andre i jeres holdninger, kampagner osv.
- Målrettet kommunikation til FB-venner
- Reagere hurtigt med svar og indlæg på beslutningstageres opslag

Husk!
... altid den gode tone og den konstruktive dialog – og hold jer langt væk fra injurierende og krænkende bemærkninger og opslag.

Bevar overblikket … og tæl til 10! Selv om FB og Twitter er hurtige medier, er det ikke altid nødvendigt at reagere med det samme på et opslag eller en hændelse. Tag gerne en tænkepause, inden I farer til tasterne. Ellers kan aktivitet på de sociale medier gøre mere skade end gavn.