God omtale

Mediernes fokus kan betyde meget for befolkningens og politikernes velvilje over for folkeskolen og – igen – skoleledelsens vilkår og synspunkter.

Som lokalformand og leder-TR har man – til forskel fra rollen som skoleleder – friere mulighed for at udtale sig i direkte vendinger om lokale forhold vedrørende folkeskolen og ledelsen af den – med adresse til for eksempel andre personalegrupper eller forvaltning og kommunalbestyrelse.

Det vil bl.a. sige, at er der en verserende offentlig debat i gang i fx de lokale/regionale medier om disse emner, har man som valgt lokalformand en ret til at ytre sig om skoleledergruppens vilkår og interesser. Det kan der også være forventning om blandt de lokale medlemmer.

Vi skal benytte os af den position, vi er i til at udtale os om ting, vi har forstand på. Og det giver ofte omtale at kalde en spade for en spade. Det dur ikke at have 'uld-i-mund' i omgangen med medierne.

Men det er ikke det samme som, at man selv som det første går til medierne. Man bør være bevidst om, hvilke konsekvenser det kan få at sætte sagerne på spidsen. Man bør bruge sine gode kontakter først og være strategisk i forhold til, hvordan man bedst når sine og skoleledergruppens mål.

Man skal desuden iagttage, at der i visse sager er krav om fortrolighed, se afsnittet 'Reglerne for din ytringsfrihed'.

Hvis man rejser kritik om arbejds- og ledelsesvilkår og resursespørgsmål ønsker kommunen som regel, at det sker internt via det etablerede ledelses- og TR system. Og af hensyn til det løbende samarbejde er det altid mest hensigtsmæssigt at gå gennem disse kanaler først.

Derfor kan det altid betale sig at tænke strategisk over, hvordan man bedst opnår sine mål.

Det kan eksempelvis betale sig at balancere udmeldingerne i forhold til andre interessenter. Har man etableret gode relationer, er der plads til at lade holdninger brydes frit i det offentlige rum. Men er der modsætninger, må man være bevidst om at sætte sagerne yderligere på spidsen.

I vanskelige sager, og er der tale om direkte interviews til radio/TV, handler det altid om forberedelse – at sætte sig grundigt ind i sagen, forestille sig spørgsmål, overveje sine argumenter og beslutte sine svar.