Synlighed og pressekontakt

Skal man fange mediernes opmærksomhed, må man have noget at byde på. Men generelt er det ikke svært at få det, man mener ud i en større offentlighed.

Offentlighedens og mediernes interesse for skolen er meget stor – ikke mindst i disse reformtider. Det betyder, at der også er interesse for Skolelederforeningens mening om verserende emner.

Det gælder om at få etableret en positiv relation til den lokale / regionale presse, hvilket sker ved at være opsøgende og opbygge personlige forhold til de lokale journalister baseret på tillid. Er der tale om en større sag, er landsdækkende TV, radio og aviser ikke længere væk end telefonen / mailen.

Start med at afdække, hvad der findes af regionale og lokale dagblade, regionale radio- og TV-stationer med mere. For at få sine synspunkter frem, kan man præsentere oplæg til historier. Bedst og lettest er at kontakte journalisterne direkte for at få dem til at skrive om skoleforhold og skoleledelse.

Lykkes det ikke at få journalisten til at tage historien, så prøv en anden – eller skriv et debatindlæg. Skriv kort og klart.

Brugen af sociale medier som FB og især Twitter, der følges af beslutningstagere, journalister m.fl., kan også bane vejen for at påvirke beslutningsprocesser og skabe omtale i medierne.

Læs: Bliv hørt via de sociale medier

Mediernes fokus kan betyde meget for befolkningens og dermed politikernes velvilje over for folkeskolen Og det er oplagt at bruge denne mulighed offensivt. Især når det gælder om at fortælle ’den gode historie’ om enkelte skoler og kommunens skolevæsen som helhed.

Omvendt bør man i kontroversielle spørgsmål om ens arbejds- og ledelsesvilkår, resurser, strukturændringer m.m. også nøje overveje fordele og ulemper ved at gå ud offentligt i medierne. Det kan styrke ens position her-og-nu, men på sigt forværre den.

Den udstrakte ytringsfrihed, der normalt gælder i den offentlige debat, gælder ikke på samme måde for den, som ytrer sig som ansat, idet man tillige er omfattet af en loyalitetsforpligtelse. Mange myndigheder/kommuner har desuden udarbejdet retningslinjer for, hvordan man ønsker fx kritisable arbejdsforhold kommunikeret.

Skolelederforeningen anbefaler altid at kontakte sekretariatet, hvis der er i tvivl om, hvilke konsekvenser det kan få, hvis der er optræk til en kontrovers i medierne om skolens og ledernes forhold.