LC-Lederforum

LC-Lederforum er et fælles forum under Lærernes Centralorganisation (LC), som varetager ledernes interesser. Organisationerne repræsenterer ca. 5.400 ledere fra frie skoler, ungdoms- og sprogskoler samt regionale og kommunale folkeskoler.

Formand for LC-Lederforum er Skolelederforeningens formand.

LC-Lederforum arbejder med rådgivning, erfaringsudveksling, kurser og konferencer for ledere i Lærernes Centralorganisation. I forbindelse med overenskomstforhandlinger rejser lederne deres krav gennem Lederforum.