Om Skolelederforeningen

Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere og mellemledere i folkeskolen samt en række ledergrupper med tilknytning hertil.

Som medlem kan du til enhver tid henvende dig til Skolelederforeningens sekretariat og få rådgivning med ledervinkler - uanset om det drejer sig om en konkret problemstilling eller behov for sparring om generelle ledelsesspørgsmål.

Skolelederforeningens adresse:

Snaregade 10 A
1205 København K
Tlf. 70 25 10 08

E-mail: skolelederne@skolelederne.org

Hjemmeside: www.skolelederne.org

Opgave og målsætning

Det er Skolelederforeningens opgave:

 • at varetage den lokale aftaleret i forbindelse med medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår
 • at forbedre medlemmernes løn- og arbejdsforhold
 • at yde medlemmerne sparring, rådgivning og vejledning i både pædagogiske og faglige spørgsmål
 • at sikre professionel sagsbehandling – herunder i personsager
 • at fremme medlemmernes muligheder for uddannelse og efteruddannelse
 • at styrke ledelsesaspektet og synliggøre ledelsessynspunkter
 • at indsamle og formidle viden om ledelsesmæssige spørgsmål
 • at deltage aktivt i den pædagogiske debat
 • at fremme det kollegiale fællesskab for skoleledere i og omkring folkeskolen

Det er derfor Skolelederforeningens målsætning:

 • at sikre medlemmerne løn- og arbejdsvilkår, der gør det attraktivt at arbejde som leder i folkeskolen
 • at støtte medlemmerne i at varetage ledelsesopgaven bedst muligt
 • at yde nødvendig og kvalificeret støtte og rådgivning i særlige situationer
 • at sikre uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder for alle medlemmer
 • at sikre rammer og vilkår for god og fagligt funderet ledelse i folkeskolen
 • at formidle og synliggøre foreningens skole- og ledelsespolitiske holdninger
 • at fastholde og udvikle folkeskolen som et dynamisk lærings- og udviklingsmiljøat være fagligt og pædagogisk forum for alle ledere i folkeskole
 • at fremme initiativer, der kan udvikle og kvalificere samarbejdet med andre lederorganisationer inden for undervisningssektoren