Ægtefællepension

Ægtefællepension efter en afdød tjenestemand kan udbetales, hvis der er indgået ægteskab eller registreret partnerskab.

Der er dog nogle betingelser:

  • at ægteskabet / partnerskabet skal være indgået, før afdøde tjenestemand var fyldt 65 år, og før afdøde tjenestemand var fratrådt med ret til egenpension, og
  • ægteskabet / partnerskabet er indgået mindst 3 måneder før dødsfaldet.

Ægtefællepension beregnes efter afdøde tjenestemands optjente pensionsalder. Ægtefællepensionen udbetales dog på grundlag af mindst 15 års pensionsalder, hvis tjenestemanden kunne have opnået denne pensionsalder ved at blive i tjenestemandsstillingen til den pligtige afgangsalder.

Ægtefællepensionen udgør som udgangspunkt altid 71 procent af den beregnede egenpension.

Læs mere her:

Overenskomstpension

Tjenestemandspension

Børnepension/Børnepensionstillæg

Efterindtægt

Pension pga. sygdom

Almindelig svagelighedspension

Kvalificeret svagelighedspension

Tilskadekomstpension

Opsat pension

Beregning af pension

Lokalløn og pension

Om pensionsordningen

93-gruppen

Pensionistafdeling i Skolelederforeningen