93-gruppen

93-gruppen er den gruppe, der i 1993 var ansat som timelærere, faste vikarer, vakancevikarer og årsvikarer og som ved overgangen til kommunal ansættelse blev overenskomstansatte, og dermed gik glip af den tjenestemandsansættelse, de var stillet i udsigt.

Andre ikke-tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere, som den 31. marts 1993 var ansat i andre stillinger end ovennævnte kategorier, er også omfattet af 93-gruppen, hvis de tidligere havde optjent ret til tjenestemandspension.

Forhøjet pensionsprocent

Tilhører man 93-gruppen, er pensionsprocenten 2,5 procentpoint forhøjet i resten af ansættelsestiden som overenskomstansat under en LC-overenskomst på det kommunale område.

Ved senere forhøjelser af pensionsprocenten vil 93-gruppen fortsat ligge 2,5 procentpoint højere.

 

Læs mere her:

Overenskomstpension

Tjenestemandspension

Ægtefællepension

Børnepension/Børnepensionstillæg

Efterindtægt

Pension pga. sygdom

Almindelig svagelighedspension

Kvalificeret svagelighedspension

Tilskadekomstpension

Opsat pension

Beregning af pension

Lokalløn og pension

Om pensionsordningen

Pensionistafdeling i Skolelederforeningen