Almindelig svagelighedspension

Når Helbredsnævnet har vurderet arbejdsevnen, undersøger ansættelsesmyndigheden, om der kan ydes pension. I første omgang drejer det sig om, hvorvidt tjenestemanden har en samlet ansættelsestid svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, idet dette er en forudsætning for at få almindelig svagelighedspension.

Hvis tjenestemanden opfylder de almindelige regler om ret til arbejdsløshedsdagpenge og efterløn, herunder står til rådighed for arbejdsmarkedet efter a-kassens vurdering, eller tilsvarende har fået godkendt rådigheden ved udstedelsen af efterlønsbeviset, modregnes der ikke i efterløn og dagpenge.

Pensionen beregnes uden førtidspensionsfradrag.

 

Læs mere her:

 

Overenskomstpension

Tjenestemandspension

Ægtefællepension

Børnepension/Børnepensionstillæg

Efterindtægt

Pension pga. sygdom

Kvalificeret svagelighedspension

Tilskadekomstpension

Opsat pension

Beregning af pension

Lokalløn og pension

Om pensionsordningen

93-gruppen

Pensionistafdeling i Skolelederforeningen