Beregning af pension

Foreningen anbefaler kraftigt medlemmerne til altid at rette henvendelse til sekretariatet, når fratræden til pension overvejes med henblik på rådgivning og vejledende beregninger af pensionens størrelse.

Kommunale tjenestemænd kan læse mere om tjenestemandspension på Sampensions hjemmeside og evt.se egne oplysninger

Tjenestemænd i den lukkede gruppe kan med NEM ID gå på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og se egne oplysninger.

Læs også mere på personalestyrelsens hjemmeside. PAV.

Regelgrundlag

Lov om tjenestemandspension (den lukkede gruppe)

KL's pensionsregulativ (kommunale tjenestemand)

 

Læs mere her:

Overenskomstpension

Tjenestemandspension

Ægtefællepension

Børnepension/Børnepensionstillæg

Efterindtægt

Pension pga. sygdom

Almindelig svagelighedspension

Kvalificeret svagelighedspension

Tilskadekomstpension

Opsat pension

Lokalløn og pension

Om pensionsordningen

93-gruppen

Pensionistafdeling i Skolelederforeningen