Børnepension/børnepensionstillæg

En pensioneret tjenestemands børn under 21 år er berettiget til børnepensionstillæg. Det gælder egne børn, adoptivbørn og stedbørn.

Børn under 21 år er ved tjenestemandens død berettiget til børnepension.

Børnepensionen og børnepensionstillæggets størrelse er uafhængig af tjenestemandens lønmæssige placering og pensionsalder.

Læs mere her:

Overenskomstpension

Tjenestemandspension

Ægtefællepension

Efterindtægt

Pension pga. sygdom

Almindelig svagelighedspension

Kvalificeret svagelighedspension

Tilskadekomstpension

Opsat pension

Beregning af pension

Lokalløn og pension

Om pensionsordningen

93-gruppen

Pensionistafdeling i Skolelederforeningen