Efterindtægt

Når en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand dør, er ægtefællen berettiget til efterindtægt i tre måneder fra den 1. i måneden efter dødsfaldet.

Hvis tjenestemanden ikke efterlader nogen ægtefælle, er børn under 21 år berettiget til efterindtægten. Er der ikke børn, tilfalder efterindtægten boet, forudsat tjenestemanden var ansat umiddelbart før sin død.

Efterindtægten svarer til senest udbetalte løn eller pension.

Læs mere her:

Overenskomstpension

Tjenestemandspension

Ægtefællepension

Børnepension/Børnepensionstillæg

Pension pga. sygdom

Almindelig svagelighedspension

Kvalificeret svagelighedspension

Tilskadekomstpension

Opsat pension

Beregning af pension

Lokalløn og pension

Om pensionsordningen

93-gruppen

Pensionistafdeling i Skolelederforeningen