Kvalificeret svagelighedspension

Ved enhver afskedigelse på grund af sygdom vil det også blive vurderet, om tjenestemanden eventuelt kunne have ret til forhøjet pension, den såkaldte kvalificerede svagelighedspension.

Forudsætningerne for at få kvalificeret svagelighedspension er:

1. at tjenestemanden på afskedigelsestidspunktet er under 60 år,
2. at erhvervsevnen er nedsat til en tredjedel eller derunder, og
3. at tjenestemanden ikke afskediges på grund af en lidelse, der var lægeligt konstateret allerede ved ansættelsen. Denne sidste del af bestemmelse gælder dog kun, hvis afskedigelsen finder sted i de første 10 år af ansættelsen.

Kvalificeret svagelighedspension beregnes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået, hvis han var blevet i stillingen på fuld tid til det fyldte 70. år, men højst 37 pensionsår.

Pensionen beregnes uden førtidspensionsfradrag.

For tjenestemænd i "den lukkede gruppe" vurderer Helbredsnævnet, erhvervsevnen. Det sker eventuelt efter at yderligere lægelige oplysninger, f.eks. speciallægeerklæringer, er indhentet.

For kommunale tjenestemænd gælder de samme regler og betingelser som nævnt ovenfor bortset fra, at der ikke skal forelægges lægeattest for Helbredsnævnet. For denne gruppe gælder, at kommunen selv tager stilling til afskedigelsesgrundlaget og erhvervsevnenedsættelsen, som oftest efter en vejledende udtalelse fra enten en lægekonsulent eller Helbredsnævnet.

 

Læs mere her:

Overenskomstpension

Tjenestemandspension

Ægtefællepension

Børnepension/Børnepensionstillæg

Efterindtægt

Pension pga. sygdom

Almindelig svagelighedspension

Tilskadekomstpension

Opsat pension

Beregning af pension

Lokalløn og pension

Om pensionsordningen

93-gruppen

Pensionistafdeling i Skolelederforeningen