Om pensionsordningen

Når Lærernes Pension modtager indbetaling fra arbejdsgiveren, sendes en indmeldelsespakke til den forsikrede. Indmeldelsespakken indeholder et velkomstbrev, en velkomstbrochure, en police, en pensionsplan, en oplysningsblanket og en pensionserklæring.

Pensionsordningen er oprettet med de i overenskomsten aftalte ydelser, og den er også oprettet med kapitalpension / engangsbeløb ved død og pensionering. Dette har den forsikrede dog mulighed for at ændre. Den forsikrede skal i givet fald med det samme notere det på oplysningsblanketten og sende den tilbage til Lærernes Pension. Forsikrede kan også ændre det senere. På pensionsplanen kan forsikrede se, hvordan det vil påvirke pensionsordningen, hvis engangsbeløbet fravælges.

Hvis forsikrede ikke indsender pensionserklæringen, vil den police, forsikrede modtager i samme brev, være gældende.

Pensionsordningen er en kollektiv ordning med dækning ved invaliditet, død og alderspensionering – også kaldet ydelser.

Alderspension

Alderspensionen udbetales livsvarigt.

Forsikrede kan starte udbetaling af sin alderspension tidligere, hvis forsikrede er fratrådt sin pensionsgivende stilling.

Kapitalpension / engangsbeløb

Ved oprettelse af pensionsordningen kan forsikrede vælge, om ordningen skal indeholde kapitalpension/engangsbeløb ved pensionering eller ved død.

Hvis forsikrede dør inden pensionering udbetales engangsbeløbet til "nærmeste pårørende". Ønskes en anden begunstigelse, for eksempel en samlever, kan dette ændres ved henvendelse i Lærernes Pension.

Når der sker ændringer i dit liv

Ændringer i dit job.
Ændringer i din familie.
Du vil spare mere op.
Ændringer i dit helbred.
Du er på vej på pension.
Du er gået på pension
Ved dødsfald

Tillægspension til tjenestemænd

Udover grundlønnen er en række lokale løntillæg pensionsgivende. Når en tjenestemandsansat leder tildeles et pensionsgivende løntillæg, medfører det ikke, at tjenestemanden også får en højere tjenestemandspension. Der oprettes en tillægspension i Lærernes Pension for pensionsbidraget af løntillægget.

Rådgivning og information

For personlig rådgivning om overenskomstpension henvises til Lærernes Pension.
Oplysninger kan i øvrigt findes på Lærernes Pension's hjemmeside.

 

Læs mere her:

Overenskomstpension

Tjenestemandspension

Ægtefællepension

Børnepension/Børnepensionstillæg

Efterindtægt

Pension pga. sygdom

Almindelig svagelighedspension

Kvalificeret svagelighedspension

Tilskadekomstpension

Opsat pension

Beregning af pension

Lokalløn og pension

93-gruppen

Pensionistafdeling i Skolelederforeningen