Opsat pension

Forlader tjenestemanden sin stilling før det fyldte 60. år, uden at fratrædelsen skyldes sygdom eller anden utilregnelig årsag, og har tjenestemanden optjent mindst tre års pensionsalder, opsættes den pension, der er optjent, indtil den kan udbetales. Ved ansættelse 1. januar 2012 eller senere får tjenestemanden opsat pension efter et års ansættelse.

Den opsatte pension kan udbetales som alderspension, fra tjenestemanden fylder 60 år. Hvis tjenestemanden er født før den 1. juni 1944, er det en betingelse, at pågældende samtidig forlader arbejdsmarkedet.

Udbetales den opsatte pension som en førtidspension, før tjenestemanden når folkepensionsalderen, vil pensionen blive reduceret med et førtidsfradrag efter de samme regler, der gælder for alderspension.

Den opsatte pension kan også udbetales, selvom tjenestemanden ikke er fyldt 60 år. Det fordrer, at tjenestemandens erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold.

Når den opsatte pension udbetales til tjenestemanden selv, udbetales der ikke børnepensionstillæg. Ved dødsfald vil eventuelle børn under 18 år få udbetalt børnepension.

Ægtefællen vil ved dødsfald få udbetalt to tredjedele af den opsatte pension, hvis betingelserne er opfyldt:

  • Ægteskabet skal være indgået, inden tjenestemanden er gået på pension
  • Ægteskabet skal være indgået, inden tjenestemanden er fyldt 65 år
  • Ægteskabet skal have varet i tre måneder før dødsfaldet (det gælder dog ikke ved ulykke eller pludselig sygdom)

Udbetaling af opsat pension til ægtefællen er livsvarig.

 

Læs mere her:

Overenskomstpension

Tjenestemandspension

Ægtefællepension

Børnepension/Børnepensionstillæg

Efterindtægt

Pension pga. sygdom

Almindelig svagelighedspension

Kvalificeret svagelighedspension

Tilskadekomstpension

Beregning af pension

Lokalløn og pension

Om pensionsordningen

93-gruppen

Pensionistafdeling i Skolelederforeningen