Overenskomstpension

Overenskomstansatte ledere er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensionsordning i Lærernes Pension fra ansættelsestidspunktet, jævnfør Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet § 10, stk. 1.

I ansættelsesperioden indbetaler arbejdsgiveren et pensionsbidrag på 17,3 procent af de pensionsgivende løndele til Lærernes Pension.

Til ledere og mellemledere i ”93-gruppen” gennemføres, som en personlig ordning, en varig forhøjelse af pensionsprocenten med 2,5 %, hvorefter det samlede pensionsbidrag udgør 19,8 %.

Læs mere her:

Overenskomstpension

Tjenestemandspension

Ægtefællepension

Børnepension/Børnepensionstillæg

Efterindtægt

Pension pga. sygdom

Almindelig svagelighedspension

Kvalificeret svagelighedspension

Tilskadekomstpension

Opsat pension

Beregning af pension

Lokalløn og pension

Om pensionsordningen

93-gruppen

Pensionistafdeling i Skolelederforeningen