Pension pga. sygdom

En tjenestemand i den lukkede gruppe er berettiget til svagelighedspension ved afsked på grund af sygdom. Tjenestemandens samlede ansættelsestid skal svare til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse. Pensionen beregnes på grundlag af den optjente pensionsalder på afskedstidspunktet.

Sagen om afskedigelse på grund af "helbredsmæssig utjenstdygtighed" forelægges Helbredsnævnet, som på baggrund af sagens faktiske oplysninger – herunder indhentede lægeerklæringer – afgør, om lederen kan indstilles til afsked.

Derpå kommer sagen til høring hos lederen og LC-Lederforum, hvorefter lederen afskediges med tre måneders varsel. Lederen bevarer den normale månedsløn, mens sagen om afskedigelse på grund af helbredsmæssig utjenstdygtighed er under behandling.

For denne gruppe er det altså ikke – som for kommunale tjenestemænd - den afskedigende myndighed, der skal bedømme helbredet. Myndigheden (kommunen, regionen eller andre) får ikke lægeattesten, men kun Helbredsnævnets erklæring om, hvorvidt helbredet giver grundlag for afskedigelse.

 

Læs mere her:

Overenskomstpension

Tjenestemandspension

Ægtefællepension

Børnepension/Børnepensionstillæg

Efterindtægt

Almindelig svagelighedspension

Kvalificeret svagelighedspension

Tilskadekomstpension

Opsat pension

Beregning af pension

Lokalløn og pension

Om pensionsordningen

93-gruppen

Pensionistafdeling i Skolelederforeningen