Tilskadekomstpension

Der er ret til tilskadekomstpension efter pensionsloven.

  • hvis tjenestemanden under udførelse af sin tjeneste kommer til skade i en sådan grad, at tilskadekomsten begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, og
  • hvis skaden medfører utjenstdygtighed, der fører til afsked.


Der modregnes i efterløn og arbejdsløshedsdagpenge for den del af pensionen, der kan henføres til den ordinært optjente pensionsalder af egenpensionen. Forhøjelsen af pensionen, det vil sige fra optjent pension til fuld pension, medfører derimod ikke fradrag.

Udbetalingen er også her afhængig af, at tjenestemanden er fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet eller tjenestemanden har fået udstedt et efterlønsbevis.


Læs mere her:

Overenskomstpension

Tjenestemandspension

Ægtefællepension

Børnepension/Børnepensionstillæg

Efterindtægt

Pension pga. sygdom

Almindelig svagelighedspension

Kvalificeret svagelighedspension

Opsat pension

Beregning af pension

Lokalløn og pension

Om pensionsordningen

93-gruppen

Pensionistafdeling i Skolelederforeningen