Seniorordninger

Når skoleledere bliver 60 år, får de en række muligheder for seniorordninger, så arbejdsgiverne kan fastholde dygtige medarbejdere, selvom det ikke nødvendigvis er fuld tid.

På det kommunale område er udgangspunktet for seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik.

Langt de fleste kommuner har en formuleret seniorpolitik i deres personalepolitik, hvor elementerne eksempelvis kan være:

  • Seniorsamtale
  • Kompetenceudvikling
  • Opgaveskift uden stillingsskift
  • Mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet – herunder mulighed for hjemmearbejde
  • Seniorstilling
  • Generationsskifteordning
  • Fratrædelsesordning
  • Seniorsamtalen har til formål at afdække, hvad alderen betyder for lederens konkrete arbejdssituation, om der er de nødvendige hjælpemidler til rådighed og om vedkommende ønsker jobudvikling, kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Et element i Rammeaftale om seniorpolitik er retten til seniordage

I det kalenderår den ansatte fylder 60 år, har vedkommende ret til to seniordage

  • I det kalenderår den ansatte fylder 61 år har vedkommende ret til tre seniordage
  • I det kalenderår den ansatte fylder 62 år eller derover har vedkommende ret til fire seniordage.

Ikke afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre de aftales overført til det efterfølgende kalenderår.

Ikke afholdte seniordage i et kalenderår udbetales ved ansættelsesforholdets ophør.

Seniordagene kan veksles til enten bonus eller løbende ekstraordinært pensionsbidrag.

Lederen skal tidligst muligt varsle, hvornår og hvordan seniordagene ønskes brugt.

Hvis du vil høre mere om seniorordninger - kontakt foreningens sekretariat.