Pjece: Styrk jeres lokale forening

Denne pjece giver inspiration og ideer til at arbejde målrettet med bestyrelsesarbejdet.

Med denne pjece ønsker vi at give inspiration til, hvordan I som en samlet bestyrelse kan arbejde målrettet med jeres bestyrelsesarbejde og sikre, at jeres lokalforening er synlig og handlekraftig.

Lokalforeningens virke rækker ud over sociale arrangementer og lokale opgaver.
Opgaven er ligeledes at arbejde for medlemmernes ledelsesmæssige, økonomiske og tjenstlige interesser lokalt.

LÆS PJECEN: STYRK JERES LOKALE FORENING (printvenlig pdf)

Arbejdet i Skolelederforeningens lokalbestyrelse er derfor alsidigt. Som lokalbestyrelse er I foreningens ansigt udadtil og et vigtigt bindeled mellem den centrale forening, medlemmerne og kommunen.

Materialet indeholder inspiration og gode råd til, hvordan I kan arbejde i lokalbestyrelsen.
Derudover er der forslag til forskellige tiltag og en række spørgsmål, hvor I opfordres til at tage stilling til jeres praksis.

Vi ønsker at give et bidrag til, hvordan I som bestyrelse sikrer en god dialog med medlemmerne og en klar fælles retning. Vi vil ligeledes gerne bidrage til, hvordan I kan strukturere jeres bestyrelsesarbejde. Endelig håber vi, at pjecen giver inspiration til at skabe gode lokale relationer, der øger jeres indflydelse på de lokale ledelsesvilkår og skolepolitikken.

Pjecen skal ses som et idekatalog, og I vurderer selv, hvad der giver mening i jeres kontekst, og hvor meget I kan nå som bestyrelse.