Udgiftsbilag

Udgiftsbilaget fremsendes i udfyldt og underskreven stand til os efter kurset er afholdt.