SL-udsendelser 2015

November 2015 - Vedr. valg til tillidsrepræsentant og suppleant 1. kvartal 2016

I 1. kvartal 2016 skal afholdes valg til tillidsrepræsentant og suppleant. Læs information fra LC-Lederforum:

Valg af tillidsrepræsentant /suppleant

Hovedbestyrelsen skal hermed - men henvisning til vedtægternes § 6, stk. 2og 4 - udskrive valg til tillidsrepræsentant og suppleant.

Valget gælder for funktionsperioden 1.4.2016-31.3.2018.

Valget skal jfr. vedtægterne finde sted i 1. kvartal 2016.

Der henvises i øvrigt til vejledningen på hjemmesiden

Læs også som PDF: Valg af tillidsrepræsentant /suppleant - Vær opmærksom på, at linket i PDF-teksten ikke virker

Oktober 2015 - Vedr. DLFs lokale initiativer omkring OK15 

I forbindelse med de centrale politiske drøftelser omkring OK15 er Skolelederforeningen blevet kontaktet af Danmarks Lærerforening vedrørende det lokale arbejde med opsamling på udmøntningen af initiativerne fra OK 15 om lærernes arbejdstid. Danmarks Lærerforening iværksætter lokalt i ugerne 45 – 46 et initiativ, som skal forankres lokalt på de enkelte skoler og som handler om at samarbejde om udmøntning af initiativerne fra OK 15.

Vi har efter aftale med Danmarks Lærerforening vedlagt udvalgte materialer fra Danmarks Lærerforening, så I som ledelser på skolerne er orienteret omkring det forestående initiativ. Skolelederforeningen vil appellere til, at den gode, konstruktive og tillidsfulde lokale dialog, I normalt har med alle medarbejdergrupper om arbejdsvilkår, er væsentlig i bestræbelserne på at skabe en god arbejdsplads.

Skolelederforeningen vil i den forbindelse henvise til læreroverenskomsten bilag 4, som er det politiske papir om arbejdstid.

På denne baggrund håber Skolelederforeningen, at I sammen med medarbejdere, TR og AMR gennem konstruktiv dialog kan fortsætte den gode udvikling på jeres arbejdsplads.

SL-udsendelse oktober 2015 (pdf)

Bilag 1: Drejebog til TR og AMR - Kommune

Bilag 2: PP til møde om Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK15

Bilag 3: Folder - til print - 15 punkter om arbejdstid - Kommune

Bilag 4: OK15 Overenskomst for lærere m.fl.

Bilag 5: Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK15 - møde på arbejdspladsen

September 2015 - vedrørende Erstatningsnævnet ændring af praksis ift. krav om politianmeldelse

I anledning af nogle konkrete afgørelser fra Erstatningsnævnet, hvor nogle ansatte har mistet muligheden for erstatning, skal Skolelederforeningen orientere om retstilstanden vedr. politianmeldelse af vold begået af elever mod ansatte på skolen

SL-udsendelse september 2015 (pdf)

Bilag1 (pdf)

Bilag2 (pdf)

DLF TR-udsendelse (pdf)