SL-udsendelser 2016

September 2016 - vedrørende tjenestemandspension i Statens Administration overgår til Udbetaling Danmark 1. oktober 2016
Finansservicecentret (FSC) i Statens Administration, og dermed Tjenestemandspension, bliver fra og med 1. oktober 2016 en del af Udbetaling Danmark.
Læs SL-udsendelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

September 2016 - Att.: Medlemmer, der er tjenestemænd i den lukkede gruppe og på løntrin 51
Er du tjenestemand i den lukkede gruppe, aflønnet på løntrin 51 og har nået pensionsalderen, er der ved fratræden 31.1.2017, 28.2.2017 og 31.3.2017 en unik mulighed for at få beregnet pensionen fra statens skalatrin 51. I almindelighed ligger det kommunale løntrin 51 nærmest statens skalatrin 50.
Læs SL-udsendelsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juni 2016 - vedrørende forholdet imellem løntrin og skalatrin (for den lukkede gruppe) indtil 31. marts 2017

Forholdet imellem løntrin og skalatrin (for den lukkede gruppe) ind til 31. marts 2017 er fastlagt nu. Ny tabel over forholdet imellem løntrin og skalatrin til og med 31. marts 2017:

Læs den nye tabel her

Forholdet imellem løntrin og skalatrin efter 31. marts 2017 kan først fastlægges, når resultatet af privatlønsværnet (kommuner) pr. 1. april 2017 er endelig fastlagt.

Tidligere var der kontakt mellem Moderniseringsstyrelsen og DLFs konsulenter for at sikre, at begge parter havde de samme tal. På baggrund af omstrukturering mv. kan det ikke mere lade sig gøre inden for rimelig tid.

Derfor er Skolelederforeningen nødt til at tage et forbehold for tallene. Som tidligere nævnt sker sammenligningen efter principper fastsat i den tidligere Økonomistyrelse og den endelige afgørelse træffes af den statslige arbejdsgiver part.

Opmærksomheden henledes på, at omregningen imellem løntrin og skalatrin for ansatte med pensionsordning i Efterlønskassen mv. (grupperne i overenskomstens §10 stk. 11) i nogle tilfælde kan være anderledes end for tjenestemænd i den lukkede gruppe.

Vi opfordrer til, at alle medlemmer i kommunen, der er tjenestemænd i den lukkede gruppe, gøres bekendt med nærværende tabel.

Vi opfordrer samtidig alle medlemmer til at kontakte Skolelederforeningens enhed for medlemsrådgivning og forhandling, inden de træffer beslutning om at gå på pension.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maj 2016 - vedrørende opdatering af de lokale sider på skolelederforeningen.org og TR kursus (udvidet modul) efteråret 2016. 

I denne SL-udsendelse orienterer vi om opdatering af de lokale afdelingers sider her på hjemmesiden. I forbindelse med omlægning af foreningens hjemmeside er de lokale sider flyttet til den nye hjemmeside.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

April 2016 - vedrørende ny vejledning til offererstatningsloven om muligheden for dispensation fra kravet om politianmeldelse af vold og trusler ud fra pædagogiske hensyn.

Skolelederforeningen vil i denne SL-udsendelse orientere om Justitsministeriets nye vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte-og omsorgsfunktioner mv.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Januar 2016 - vedrørende forholdet imellem løntrin og skalatrin (for den lukkede gruppe) indtil 31. september 2016


Forholdet imellem løntrin og skalatrin (for den lukkede gruppe) ind til 31. september 2016 er fastlagt nu. Ny tabel over forholdet imellem løntrin og skalatrin til og med 31. september 2016.

Læs den nye tabel her

I perioden 1. april 2016 til 30. september 2016 ligger nogle af omregningerne imellem løntrin og skalatrin udsædvanlig tæt.

Forholdet imellem løntrin og skalatrin efter 31. september 2016 kan først fastlægges, når resultatet af privatlønsværnet (kommuner) pr. 1. oktober 2016 er endelig fastlagt. Lige så snart Skolelederforeningen bliver bekendt med ændringerne i lønnen, vil der blive fremstillet en ny tabel over forholdet imellem løntrin og skalatrin, og I vil uden yderligere ophold blive orienteret. Når en lønstigning er afhængig af reguleringsordning/privatlønsværn, går der typisk lidt længere tid førend lønsatserne foreligger.

Det er alene de kommunale lønninger, der reguleres 1. oktober 2016 (samt 1. januar 2017), og resultatet af en lønsatsforbedring i kommunerne vil i alle tilfælde være, at en omregning fra løntrin til skalatrin ikke vil give et lavere skalatrin i de perioder, end før lønsatsforbedringen.

Særligt for skoleledere på løntrin 50 vil det være interessant at se på udviklingen pr. 1. oktober 2016.

Tidligere var der kontakt mellem Moderniseringsstyrelsen og DLFs økonomer for at sikre, at begge parter havde de samme tal. På baggrund af omstrukturering mv. kan det ikke mere lade sig gøre inden for rimelig tid.

Derfor er Skolelederforeningen nødt til at tage et forbehold for tallene. Som tidligere nævnt sker sammenligningen efter principper fastsat i den tidligere Økonomistyrelse og den endelige afgørelse træffes af den statslige arbejdsgiver part.

Opmærksomheden henledes på, at omregningen imellem løntrin og skalatrin for ansatte med pensionsordning i Efterlønskassen mv. (grupperne i overenskomstens §10 stk. 11) i nogle tilfælde kan være anderledes end for tjenestemænd i den lukkede gruppe.

Alle medlemmer opfordres til at kontakte Skolelederforeningens enhed for medlemsrådgivning og forhandling, inden de træffer beslutning om at gå på pension.