SL-udsendelser 2016

September 2016 - vedrørende tjenestemandspension i Statens Administration overgår til Udbetaling Danmark 1. oktober 2016
Finansservicecentret (FSC) i Statens Administration, og dermed Tjenestemandspension, bliver fra og med 1. oktober 2016 en del af Udbetaling Danmark.
Læs SL-udsendelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2016 - Att.: Medlemmer, der er tjenestemænd i den lukkede gruppe og på løntrin 51
Er du tjenestemand i den lukkede gruppe, aflønnet på løntrin 51 og har nået pensionsalderen, er der ved fratræden 31.1.2017, 28.2.2017 og 31.3.2017 en unik mulighed for at få beregnet pensionen fra statens skalatrin 51. I almindelighed ligger det kommunale løntrin 51 nærmest statens skalatrin 50.
Læs SL-udsendelsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Maj 2016 - vedrørende opdatering af de lokale sider på skolelederforeningen.org og TR kursus (udvidet modul) efteråret 2016. 

I denne SL-udsendelse orienterer vi om opdatering af de lokale afdelingers sider her på hjemmesiden. I forbindelse med omlægning af foreningens hjemmeside er de lokale sider flyttet til den nye hjemmeside.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

April 2016 - vedrørende ny vejledning til offererstatningsloven om muligheden for dispensation fra kravet om politianmeldelse af vold og trusler ud fra pædagogiske hensyn.

Skolelederforeningen vil i denne SL-udsendelse orientere om Justitsministeriets nye vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte-og omsorgsfunktioner mv.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------