SL-udsendelser 2017

December 2017: Valg af tillidsrepræsentant/suppleant

Hovedbestyrelsen skal hermed – med henvisning til vedtægterne § 6, stk. 2 og 4 – udskrive valg til tillidsrepræsentant og suppleant.

* Valget er gældende for funktionsperioden 1. april 2018 til 31. marts 2020.

* Valget skal jfr. vedtægterne finde sted i 1. kvartal 2018.

Der henvises i øvrigt til vejledningen på hjemmesiden, som kan læses her 

Læs også som pdf

Januar 2017 - Att.: Tjenestemænd i den lukkede gruppe - Forholdet imellem løntrin og skalatrin indtil 30. september 2017

Forholdet imellem kommunale løntrin og statens skalatrin frem til 30. september 2017 er nu fastlagt

Læs den nye tabel her

Tallene for perioden efter 1.10.2017 forventes først i august/september 2017.

Skema til brug for evt. høkerberegninger (gælder tjenestemænd, hvor tillæg er aftalt til at blive indregnet i tjenestemandspensionen) ses her.

Generelt  tager foreningen forbehold for tallene, der er udarbejdet af Danmarks Lærerforening. De endelige tal fastlægges af Udbetaling Danmark, og disse er ikke tilgængelige endnu.