SL-udsendelser 2017

December 2017:

Valg af tillidsrepræsentant/suppleant

Hovedbestyrelsen skal hermed – med henvisning til vedtægterne § 6, stk. 2 og 4 – udskrive valg til tillidsrepræsentant og suppleant.

* Valget er gældende for funktionsperioden 1. april 2018 til 31. marts 2020.

* Valget skal jfr. vedtægterne finde sted i 1. kvartal 2018.

Der henvises i øvrigt til vejledningen på hjemmesiden, som kan læses her 

Læs også som pdf