SL-udsendelser 2017

Januar 2017 - Att.: Tjenestemænd i den lukkede gruppe - Forholdet imellem løntrin og skalatrin indtil 30. september 2017

Forholdet imellem kommunale løntrin og statens skalatrin frem til 30. september 2017 er nu fastlagt

Læs den nye tabel her

Tallene for perioden efter 1.10.2017 forventes først i august/september 2017.

Skema til brug for evt. høkerberegninger (gælder tjenestemænd, hvor tillæg er aftalt til at blive indregnet i tjenestemandspensionen) ses her.

Generelt  tager foreningen forbehold for tallene, der er udarbejdet af Danmarks Lærerforening. De endelige tal fastlægges af Udbetaling Danmark, og disse er ikke tilgængelige endnu.