Nyheder

Dialogmøder: Ja tak til mindre styring og mere ledelse

Der er brug for at få ryddet op i styringen fra stat og kommune. Det var et af budskaberne på de dialogmøder, som foreningen for nylig har afholdt forskellige steder i landet.

Ny ansøgningsrunde til OrkesterMester

Allerede nu spiller mere end 1.100 børn i OrkesterMester, og fra 2020 er det muligt for nye skoler at blive en del af projektet.

Økonomiaftale mellem regeringen og KL på plads

Regeringen og KL har netop landet en aftale om kommunernes økonomi for 2020. Skolelederforeningen er tilfreds med, at aftalen har stort fokus på børn og unge samt folkeskolen - men foreningen efterlyser økonomi til at sikre de bedste vilkår for børns læring, trivsel og udvikling.

Gode digitale vaner: Tag en digital dialog

Skolelederforeningen har - med speciallæge og forfatter til bøger om i digital sundhed Imran Rashid - udarbejdet en guide til skoler, børn, unge og deres forældre om at få styr på vaner og især uvaner med nye digitale medier. I et tillæg til Politiken i dag er budskabet spredt til ca. 100.000 husstande.

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Det mener vi

Fælles om folkeskolen

"Pernille Rosenkrantz-Theil har for nylig i et brev til skolerne peget på, at der skal gøres op med unødigt bureaukrati, og at der er behov for en handlekraftig og kvalificeret ledelse, der har fokus på at lede frem for at styre. Foreningen har desuden noteret sig, at det i forståelsespapiret for regeringen og dens støttepartier R, SF og Enh fastslås, at regeringen vil sikre folkeskolen de nødvendige rammer og resurser. Tak for det."

Claus Hjortdal: Sådan styrker vi folkeskolen

Claus Hjortdal: Kære undervisningsminister, det ønsker vi os for folkeskolen: 1. Bedre økonomi 2. Mere ledelse og mindre styring 3. Øget fokus på sårbare og udsatte børn

Sociale medier