Nyheder

Sådan kontakter du os de næste uger

De næste uger kan du som sædvanligt træffe os via telefon og mail. Som opfølgning på statsministerens seneste udmelding vedr. Covid-19 deltager vi dog ikke i fysiske møder de næste to uger. Læs mere i linket.

Covid-19: Eksempler på indsatsen for udsatte børn og unge

KL har sammen med BUPL, BUPL’s Lederforening, DLF, BKF og Skolelederforeningen samlet en række eksempler på, hvordan kommuner og skoler rækker ud til udsatte børn og unge og deres familier.

Corona: Gradvis genåbning af skoler og andre institutioner

På et pressemøde i går lukkede Mette Frederiksen op for, at samfundet muligvis kan starte op igen. For skolerne kan der blive tale om en gradvis, kontrolleret proces med fx delt åbning mellem klasser og årgange, for at mindske antallet af elever og personale.

Covid-19: Aftale om afvikling af ferie

Der er nu indgået aftaler på alle offentlige områder om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse pga. covid-19 situationen. Det er Skolelederforeningens vurdering, at skoleområdet ikke påvirkes i nævneværdig grad af den indgåede aftale.

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Det mener vi

Video: Inkluderende fællesskaber - alle børn skal sikres en god fremtid

"Vi har en udfordring på det økonomiske område. Vi har nogle udfordringer med kompetencer. Men så har vi især nogle udfordringer omkring det, som jeg kalder almindeliggørelse af mange elever."

Alt inklusiv

"Når Mette Frederiksen som ’børnenes statsminister’ siger, at vi skal hjælpe børn i vanskeligheder, er jeg helt enig. Især når vi ved, at 10 års god skolegang er afgørende for den enkeltes fremtid. Der er bare ingen quick-fixes i at få så mange elever som muligt med i almenmiljøet."

Sociale medier