Annoncering

Der er gode muligheder for at annoncere i Skolelederforeningens medier og dermed få direkte kontakt til skolelederne på landets folkeskoler. Skolelederne er skolernes beslutningstagere. Stort set alle ledere på landets folkeskoler er medlem af Skolelederforeningen. Læs om mulighederne for at indrykke annoncer i foreningens medier - hvad enten det drejer sig om annoncering i nyhedsbrevet, jobannoncer på jobportalen, bannerannoncer på hjemmesiden eller annoncering i det trykte magasin.

ANNONCESALG

Skolelederforeningen samarbejder med annoncebureauet Dansk Medieforsyning ApS – læs mere detaljeret om annoncering i Skolelederforeningens medier HER.

Kontakt for yderligere information omkring annoncesalg:

Dansk Mediaforsyning ApS

Tlf. 7022 4088

Mail: plenum@dmfnet.dk

PLENUM+ Nyhedsbreve – jobannoncer og bannerannoncer

Plenums nyhedsbrev udsendes til medlemmer af Skolelederforeningen - fx øverste skoleledere, viceskoleledere, afdelingsledere, ledere i PPR og specialundervisning, andre ledere i skolens ledelsesteam - samt andre med interesse i folkeskolen.
Dermed kan en målgruppe rammes meget målrettet, da skolelederne er ansvarlige for skolens administrative og pædagogiske ledelse og godkender alle beslutninger vedrørende skolens drift.
I hvert nyhedsbrev er der plads til en bannerannonce i toppen samt efter 2. og 4. nyhed samt plads til op til 6 joblinks. Det udsendes ca. 21 gange årligt.
Læs om mulighederne her

Skolelederforeningens jobportal - jobannoncer

Skolelederforeningens jobportal viser ledige leder- og chefstillinger på skoleområdet. Det er stedet, hvor jobannoncer til øverste skoleledere, viceskoleledere, afdelingsledere, ledere i PPR og specialundervisning samt andre ledere i skolens ledelsesteam er samlet. Her annonceres relevante jobs inden for kort tid, så jobbet kan besættes meget hurtigt.
Annoncering i jobportalen rammer målgruppens ønsker om hurtighed, effektivitet og relevans.
Læs om mulighederne her

Skolelederforeningens hjemmeside – bannerannoncer og jobannoncer

Skolelederforeningen.org er en af Skolelederforeningens helt centrale medieplatforme. Her holdes de besøgende via hyppige nyheder opdateret på folkeskoleområdet samt om skoleledelse. Der orienteres løbende om foreningens aktiviteter, ligesom brugeren kan læse om medlemskab, medlemsrådgivning, arrangementer og kurser - som fx foreningens årlige årsmøde med op til ca. 1.900 deltagere - samt det trykte magasin Plenum.
På hjemmesiden henvises læseren også til Skolelederforeningens jobportal.
Der er mulighed for at købe bannerannoncer samt joblinks, der henviser til jobopslaget direkte på kundens site.
Læs om mulighederne her 

Plenum – annoncering i det trykte magasin

Magasinet Plenum er medlemsblad for skolelederne på landets folkeskoler.
Magasinet udsendes til alle øverste skoleledere, viceskoleledere, afdelingsledere, ledere i PPR og specialundervisning samt andre ledere i skolens ledelsesteam. Derudover sendes Plenum til alle skoleforvaltningschefer i Danmark. Magasinet læses også af andre med relation til skoleledelse.
Skoleledere er ansvarlige for skolens administrative og pædagogiske ledelse og godkender alle beslutninger vedrørende skolens drift. 
Magasinet udkommer 5 gange årligt i et oplag på ca. 4.600 eksemplarer - og indeholder artikler, reportager, interviews, debat og baggrundsstof mv.
Læs om mulighederne her