Medieinformation

Læs hele Medieinformationen med priser, udsendelsesoversigt, betingelser m.m.

Den direkte vej til skolens beslutningstagere Magasinet plenum er medlemsblad for skolelederne på landets folkeskoler. Bladet udgives af Skolelederforeningen og udsendes til skoleledere, viceskoleledere, afdelingsledere, ledere i PPR og specialundervisning samt andre ledere i skolens ledelsesteam.Derudover sendes plenum til alle skoleforvaltningschefer i Danmark. Magasinet udkommer 5 gange årligt i et oplag på i alt 4.200 eksemplarer og sendes direkte til medlemmernes privatadresse.

Her orienteres skolelederne i Danmark Formålet med bladet er at holde skolelederne orienteret om udviklingen indenfor deres profession og arbejdsområde. plenum indeholder artikler, reportager og baggrundsstof om skoleledelse, skoleforhold, pædagogik mv. Desuden er der artikler om foreningens arbejde, udviklingen inden for folkeskolen, lovgivning, overenskomstforhold osv. Endvidere udsendes det elektroniske nyhedsbrev ”plenum+” hver 2.-3. uge til alt ca. 3.600 modtagere. Udover foreningens medlemmer sendes nyhedsbrevet også til skolechefer, konsulenter i kommunernes skoleforvaltninger og andre interesserede.

Læserprofil Skoleledere er ansvarlige for skolens administrative og pædagogiske ledelse og godkender alle beslutninger vedrørende skolens drift. Skoleledere administrerer budgetter på mellem 1/2-10 millioner kroner pr. år til indkøb af inventar, materialer mv. På landsbasis er der årligt tale om et milliardbeløb.

 

Indkøbene falder typisk i følgende områder:

• Videreuddannelse

• Drift og anlæg

• Undervisningsmaterialer

• Møbler og indretning (indendørs og udearealer)

• IT og elektronik

• Rejser, udflugtsmål, steder til kurser, koloni og lejrture, skolefotografering

 

Hvorfor annoncere i plenum?

• Garanteret eksponering for de primære beslutningstagere i folkeskolen

• Skolelederne er både budget- og indkøbsansvarlige på skolerne

• Årlig indkøbsvolumen på op til 4-5 millioner kr. pr. skoleleder

 

Skoleledernes elektroniske nyhedsbrev plenum+ udsendes 25 gange årligt til ca. 3.600 modtagere. Der er plads til en bannerannonce i toppen samt efter 2. og 4. nyhed i hvert nyhedsbrev samt op til 6 joblinks med henvisning til jobopslag på skolelederjob.dk.

Rabatter
Gentagelsesrabat
3 indrykninger 10%
7 indrykninger 15%

Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes
inden for 12 måneder.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3 % materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2 % informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede, jf. Kreativitet & Kommunikations liste.


Annoncemateriale
Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF(min. 300 dpi, CMYK). Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller via ftp-server.

Kontakt DG Media om dette. For yderligere tekniske detaljer om krav til annoncemateriale se wwww.dgmedia.dk.

Oplag
Distribueret oplag i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.200

 

Jobannoncering på skolelederjob.dk
Jobopslag på skolelederjob.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 3.600
NB! Som standard lægges indholdet af en trykt jobannonce i bladet Plenum på skolelederjob.dk for kr. 1.900 for første job i annoncen og kr. 900 for efterfølgende job i samme annonce.
Ved henvisningsannonce i bladet tilægges kr. 2.600 for fuldt opslag på skolelederjob.dk.

Materialekrav
Materiale til bannerannoncering skal leveres som GIF eller JPG og må max. være 45 KB. Der skal altid medsendes en URLadresse. Alt materiale sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk senest fem arbejdsdage før opstart.

 

Læs hele Medieinformationen med priser, udsendelsesoversigt over plenum+, betingelser m.m.