ANALYSE - Skoleledelse: Styring stjæler tid fra eleverne

Skolelederne oplever, at stadig flere nationale og kommunale styringstiltag forringer deres muligheder for at lede. Det skriver Katrine Thomsen, sekretariatschef i Skolelederforeningen, i denne analyse.

Skolelederforeningen har ved årsskiftet gennemført en ny meget stor undersøgelse blandt vores medlemmer for at tage pulsen på de vilkår, de arbejder under.

I et uddrag med hovedkonklusionerne fra undersøgelsen, som blev bragt i Politiken den 21. april 2018, skiver sekretariatschef Katrine Thomsen blandt andet, at undersøgelsen viser, at undersøgelsen viser, at skolelederne ofte ikke har den tid, de resurser eller den økonomi til at fokusere på de vigtigste opgaver – elevernes læring og trivsel – som der er behov for.

"Hvad er så de vigtigste opgaver? Jo, de er, at børnene lærer mest muligt, at de dannes og trives. Vi ved, at man lykkes bedst med dette på skoler, hvor ledelsen har tid og mulighed for at være tæt på elevernes undervisning og læring. Derfor er et af hovedmålene i skolereformen at øge den pædagogiske ledelse tæt på undervisningen, medarbejdere og elever.

Undersøgelsen viser imidlertid, at syv ud af otte folkeskoleledere ikke mener, at de har resurser eller tid nok til at indfri de nationale og kommunale målsætninger for elevers læring. Mere præcist mener kun 16 pct. af skolelederne, at økonomien slår til, og kun 13 pct. er helt eller overvejende enig i, at de har tid nok til at arbejde med at realisere de mål, der er," står der blandt andet i analysen.

Læs mere her, hvor du både kan læse analysen bragt i Politiken 21. april 2018 samt et detaljeret notat om vilkårsundersøgelsen.