”Skolestarten i år gav indtryk af øget optimisme, hvor der denne gang var plads til positive historier i medierne. Et eksempel er åben skole, hvor det i stigende grad lykkes at inddrage omverdenen i undervisningen og skabe nye læringsmuligheder med lokalsamfundet, erhvervsliv, foreninger og så videre,” skriver skolelederens formand, Claus Hjortdal i et debatindlæg i Danske Kommuner.

6. oktober 2016

”Samtidig viser en ny undersøgelse, at lærerne mener, at skolehverdagen er kommet nærmere de mål om tydelig praksisnær ledelse, der understøtter og giver retning til lærernes undervisning, som var intentionerne bag reformen. Så det går den rigtige vej, og det er resultatet af godt arbejde!”

Der er dog et stor aber dabei, påpeger Claus Hjortdal. For i forbindelse med kommunernes budgetforhandlinger ved vi, at der igen langt de fleste steder skal spares rigtig meget, og særligt bekymrende er det, at der i finanslov 2017 er lagt op til, at man skal udfase det ekstraordinære tilskud på 600 millioner kroner.

”Man kommer ikke uden om, at hvis den planlagte udfasning af centrale, særlige midler til at implementere reformen gennemføres, vil det være en så alvorlig situation for skolerne i de mest udsatte kommuner, at økonomien ikke hænger sammen, og det er meget vanskeligt at indfri intentionerne i reformen. 

Da de kommunale budgetforhandlinger mellem regeringen/KL blev afsluttet i juni, blev der medtaget en erklæring om, at man bakker op om reformen, om folkeskolen, medarbejdere og ledere. Den erklæring bør politikerne holde fast i. Ord gør det ikke alene, økonomien skal også være på plads!”

Læs hele debatindlægget

Læs debatindlægget som pfd