Debat: Ingen børn skal dumpe - og slet ikke i år!

Ingen skal kunne dumpe sprogprøver i år, skriver Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen, og Charlotte Holm, hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening, i et debatindlæg i Altinget. I stedet skal der afsættes resurser til en ekstra sprogindsats på skolerne.

Af Dorte Torp Andreas, næstformand i Skolelederlederforeningen og Charlotte Holm, hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening

Dette skoleår har for langt de fleste børn budt på nedlukninger og gentagne hjemsendelser af elever og klasser grundet covid19-udbrud.

Alle har stået på tæer for fortsat at lave god skole for eleverne under de ændrede rammer, og langt de fleste har klaret det godt.

Det faglige eller sociale efterslæb, der eventuelt måtte være, skal vi nok håndtere, når vi fysisk vender tilbage til skolen igen.

En gruppe af elever har dog lidt mere at indhente – det er blandt andre elever med anden etnisk baggrund end dansk, som er udfordret sprogligt. Skolerne har også i dette skoleår arbejdet fokuseret på elevernes sproglige udvikling gennem sprogvurderinger og sprogstimulering, men arbejdet er blevet udfordret af de gentagne hjemsendelser, nedlukninger og genåbninger.

Selvom ledere og lærere har forsøgt at imødekomme udfordringerne ved eksempelvis fortsat at undervise på skolen i meget små grupper, så er det en ekstraordinær situation, som særligt udfordrer netop sprogudviklingen.

Vi mener derfor ikke, at det er i orden, at sprogprøverne gennemføres i dette skoleår med den konsekvens, at eleverne kan dumpe og må gå skoleåret om.

Det er simpelthen ikke en rimelig situation at sætte eleverne i under de omstændigheder, skolerne og familierne er i. Vi må se på børnenes tarv.

Tænk hvad det gør ved en elev i børnehaveklassen, der skal dumpe og gå om, fordi ens mor eller far ikke har de sproglige resurser til at hjælpe og måske ikke forstår, at bogstavernes lyde er en forudsætning for at kunne lære at læse?

Tænk hvad det gør ved et ungt menneskes selvtillid og syn på egne fremtidsmuligheder, hvis hun dumper i 8. klasse? Det er ikke sådan, vi laver god skole.

Vi foreslår derfor, at ingen børn skal kunne dumpe sprogprøverne i år. I stedet skal der afsættes resurser fra staten til at understøtte en ekstra indsats med sprogarbejdet på skolerne. Det kan eksempelvis være undervisning i mindre hold med kendte lærere, og det kan være via understøttelse i fritidstilbud med fokus på sprogtræning.

Vi skal hjælpe eleverne, ikke straffe dem for forhold, de er uden skyld i.

Modelfoto: Colourbox.dk