Debatindlæg: Alle børn skal gå i skole – også flygtningebørn

15. februar 2016


Det kræver en ekstra indsats, hvis flygtningebørn skal indsluses i landets skoler, lyder det fra Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen, der kommer med fem anbefalinger

"Selv om hele Europa, inklusive Danmark, oplever en historisk stor flygtningestrøm, så skal vi sikre, at alle børnene går i skole. Alle børn ret til uddannelse. Det er vigtigt, hvis de skal klare sig i voksenlivet. På skolerne og i kommunerne er indslusning af flygtningebørnene en stor opgave. Det sker kun succesfuldt, hvis der ydes en ekstra indsats."

I et debatindlæg på altinget.dk anbefaler René Gotfredsen Nielsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen og Claus Hjortdal formand for Skolelederforeningen, 5 indsatser, så vi bliver bedre til at håndtere udfordringerne.

De 5 anbefalinger i kort form:

1. Viden fra det gode og strukturerede arbejde, der allerede finder sted, spredes.

2. Vi skal bruge anbefalingerne i den nye rapport fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

3. Der er særlig opmærksomhed på differentieringsbehovet i forhold til yngre og ældre flygtningebørn. Forud for dette skal være gennemført en grundig visitationsproces.

4. Grænsen på 12 elever i en modtageklasse er ikke en hellig størrelse for os. Vi ser en mere fleksibel holddannelse, hvor sprog- og kulturundervisningen suppleres med anden undervisning og aktiviteter, så de enkelte elever vil være andre steder på skift.

5. En udnyttelse af de ressourcer, der er tilgængelige lokalt.

Læs mere uddybende om de fem anbefalinger

Læs debatindlægget på altinget.dk

Foto: Colourbox.dk