Debatindlæg: Godt begyndt, men…

21. april. 2015 

"Jeg skal opfordre politikerne på landsplan og lokalt til at leve op til deres flotte ord om skoleledelsernes afgørende betydning. Mange kommuner har i dag ikke en tilstrækkelig ledelsesbemanding til, at skolen får det ønskede kvalitetsløft," skriver Claus Hjortdal i debatindlæg i Danske Kommuner. 

Skolelederforeningens formand slår i debatindlægget fast, at selv om de fleste skoler er rigtig godt i gang med at implementere reformen, er det en barsk virkelighed at være leder i skolen.

Arbejdstiden er typisk alt for høj. Inklusion, reform og ændret arbejdstid er nye, store opgaver, og forventningerne til skolelederne er øget. Samtidig er 15 procent af skolelederne sparet væk siden 2010.

Læs hele debatindlægget