Debatindlæg om psykisk mistrivsel blandt børn og unge

Antallet af børn, der mistrives og bliver psykisk syge, er kraftigt stigende. En kommende regering bør sætte ind med en ambitiøs handleplan som redningskrans til de tusinder af børn, der risikerer at blive ramt af angst, ensomhed og psykisk sygdom, skriver Børns Vilkår, Dansk Psykologforening, Bedre Psykiatri og Skolelederforeningen i et fælles debatindlæg.

April 2019

Antallet af børn og unge i psykiatrisk behandling er steget med mere end 90 procent på ti år. Ser man kun på angst og depression er tallet 200 procent. Samtidig er antallet af unge, som ifølge Sundhedsstyrelsen har dårligt mentalt helbred, steget til alarmerende 19 procent.

Med andre ord: Uanset, hvor man slår ned på skalaen fra mistrivsel over selvskade og angst til alvorlig psykisk sygdom, vidner tallene om, at et meget stort antal børn og unge mistrives eller ligefrem er ramt af alvorlige, psykisk sygdom.

Derfor skal en ny regering som noget af det første sætte sig i spidsen for en national handlingsplan, der styrker hele kæden fra viden, forebyggelse, og tidlig indsats til behandling af god kvalitet. Ellers svigter vi børnene og vores fælles fremtid.

Det skriver Rasmus Kjeldahl, Direktør Børns Vilkår, Eva Secher Mathiasen, Formand Dansk Psykologforening, Knud Aarup, Landsformand Bedre Psykiatri, Claus Hjortdal, Formand Skolelederforeningen, i et fælles debatindlæg.

Læs hele debatindlægget 

Foto: Colourbox