Det svære nej

I Skolelederforeningen er vi glade for de 500 millioner kroner til udsatte børn og unge. Det er der bestemt et behov for. Vi – og andre – har dog også udtalt os kritisk om puljens udmøntning og mener fortsat ikke, at det er den bedste langsigtede udnyttelse af ressourcerne.