Fælles brev fra fem formænd: Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen bør tilrettes

Skolens centrale parter opfordrer Børne- og Undervisningsministeren til et samarbejde om at give den såkaldte ordensbekendtgørelsen - om fremme af god orden i folkeskolen - et eftersyn. Formålet er at sikre de bedst mulige rammer for arbejdet med gode og trygge læringsfællesskaber.

Formændene for DLF, KL's Børne- og Undervisningsudvalg, Skole og Forældre, Børne- og Kulturchefforeningen samt Skolelederforeningen, peger i en fælles henvendelse peger på, at der behov for en mere tidssvarende ramme for skolernes arbejde med at sikre gode og trygge læringsfælleskaber.

Der har for nylig været mulighed for at afgive høringssvar til et udkast til en ny ordensbekendtgørelse, hvor der var gennemført nogle mindre justeringer blandt andet med henblik på at følge op på anbefalinger fra Folketingets ombudsmand for at styrke forældrenes retssikkerhed på et konkret område.
Se Skolelederforeningens høringssvar

”Vi er helt enige i, at det er meget vigtigt at følge hurtigt op på anbefalinger fra ombudsmanden og at sikre elevers og forældres retssikkerhed. Samtidig er det ærgerligt, at man ikke benytter lejligheden til i samarbejde med de centrale parter på folkeskoleområdet at se på, om ikke der er behov for en mere generel revision og gennemarbejdning af bekendtgørelsen med et bredere fokus end de aktuelle justeringer,” skriver de fem formænd.

De hæfter sig blandt andet ved, at den nuværende bekendtgørelse bærer præg af, at det er længe siden, man sidst havde den drøftelse.

For eksempel er eftersidning stadig et begreb i ordensbekendtgørelsen.

”Der er brug for en revideret bekendtgørelse, der sikrer tidssvarende og fleksible reaktionsmuligheder. Det handler om, at ledere og medarbejdere får et passende handlerum til at tage ordentligt hånd om adfærd og begivenheder, der skaber udfordringer i forhold til folkeskolens fællesskaber,” står der i det fælles brev, hvor det er fremhævet, at der også er behov for at styrke vejledningsmaterialet.

Læs hele brevet som pdf

Foto: Colourbox.dk