Fælles brev til 3 ministre: Giv pædagoger og lærere hurtigere adgang til test og svar

I en fælles henvendelse efterlyser BUPL, Lederforeningen i BUPL, Danmarks Lærerforening samt Skolelederforeningen den samme hurtige adgang til Covid-19-test og svar for pædagoger og lærere som medarbejderne i andre samfundskritiske funktioner.

I henvendelsen til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skriver BUPL, Lederforeningen i BUPL, Danmarks Lærerforening samt Skolelederforeningen om hjælp til at sikre, at pædagoger og lærere får samme hurtige adgang til test og svar på test som medarbejderne i andre samfundskritiske funktioner.

I brevet skriver vi:

"Vi skriver til jer for at gøre jer opmærksom på det stigende pres, vi oplever på daginstitutioner og skoler som følge af de nye tiltag til inddæmning af den stigende smittespredning i samfundet.

Det er helt rimeligt, at vi alle skal gøre en ekstra indsats, men lige nu er vores daginstitutioner og skoler under et så stort pres, at vi kan blive nødt til at dimensionere adgangen til daginstitutioner, skoler og fritidstilbud, selv om der ikke aktive udbrud af covid-19 i de pågældende institutioner. Det er ikke en ønskværdig situation – hverken for børn, forældre eller samfundet.

De lange ventetider på test og svar på test giver et øget fravær både i varighed og hyppighed for pædagoger og lærere, fordi de enten selv venter på test, eller fordi de passer deres
børn, som er hjemsendt og venter på test.

Vi har mange steder nået en kritisk grænse for hvor tyndt, vi kan smøre det faglige personale ud. Det er ikke forsvarligt at lade vikarer stå med ansvaret for hele børnegrupper, og det
er ikke rimeligt at arbejdet med børns trivsel, udvikling og læring overlades til vikarer i længere perioder. Dertil kommer at den daglige usikkerhed om varetagelsen af kerneopgaven
presser arbejdsmiljøet."

Læs hele brevet her

Foto: Colourbox.dk