Kronik: Giv alle folkeskoler mere selvbestemmelse

Lad alle folkeskoler bestemme mere selv, så lederne sammen med medarbejdere og forældre kan sikre, at eleverne trives og bliver så dygtige som muligt, skriver Claus Hjortdal i en kronik i Politiken.

I perspektivet af det kommende folketingsvalg opfordrer skoleledernes formand landspolitikerne til, at der – igen – indgås brede og langsigtede politiske forlig om folkeskolen, så forandringerne har mulighed for at slå rod, og så den nødvendige finansiering er på plads.

Læs kronikken 'Giv alle folkeskoler mere selvbestemmelse'

”Det er bekymrede, når folkeskolen er kastebold mellem forskellige ideologier, og når vi må lægge skoler til en voksende top- og detailstyring. I stedet er der behov for en ny styreform, hvor ALLE folkeskoler gives mere selvbestemmelse, så lederne og medarbejderne sammen kan sikre, at eleverne trives og bliver så dygtige som muligt - at de får den bedst tænkelige skoletid”.

”Vejen frem går over mindre styring og mere ledelse. Så man fra politisk hold sætter retning og værdier, med klare retningsangivelser men uden alt for detaljerede reguleringer og anvisninger. Så der er tilstrækkelig fleksibilitet til at variere undervisningen og måderne at lære på. Og så lederne har mandat og rum til at lede”, skriver Hjortdal i kronikken.

Formanden peger på, at der er brug for, at de, som er valgt, sætter fornuftige målsætninger og – også økonomiske – rammer op. Og for tillid til at de, som arbejder med opgaverne, gør deres bedste og er loyale over for beslutningerne. Så det forpligtende ansvar ligger hos skoleledelsen, selvfølgelig med reference til skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

”Giv folkeskolerne mere frihed til at afgøre, hvad der er de bedste løsninger på de enkelte skoler. Og lad så ikke kun nogle, men ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse, så der er kontinuitet, og ikke mindst så forældrene ved, hvad den lokale folkeskole står for.