Kronik: I forspilder chancen

31. marts 2016

Reformen af folkeskolen er på vej ind i sit tredje år og burde bide sig fast, men mange steder lukker dårlig økonomi og pressede arbejdsforhold luften ud af folkeskolen og den reform, der ellers skulle give de kommende generationer et løft.

"Reformer har der altid været, og i 2014, 200-året for indførelsen af undervisningspligt og indførelsen af folkeskolen, fik vi skolereformen – en af de store reformer på området i mange år. Målene om, at flere børn skal blive dygtigere, trives bedre, og at vi skal bryde den negative sociale arv, kan ingen være uenig i. Skolelederne bakker op om reformprojektet – det skal der ikke herske tvivl om – men gør politikerne," spørger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen i en kronik i JP i (31. marts 2016).

"Vi oplever i hvert fald, at det går den gale vej. Arbejdsforholdene i folkeskolen er for pressede. Vi har som ledere ikke fået den frihed og mulighed for at forandre, der skal til for at drive skolen optimalt. Økonomien til at drive skolerne og realisere reformen er langt de fleste steder utilstrækkelig. Endelig ser vi, at helt centrale elementer i reformen rulles tilbage," skriver Claus Hjortdal videre.

Læs hele kronikken på jp.dk

Læs hele kronikken som pdf