Kronik: Pas på uddannelseskæden ikke knækker


28. maj 2014

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen og Anne-Birgitte Rasmussen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, slår i en kronik i Jyllands-Posten til lyd for et mere tæt samarbejde mellem lederne på de mange forskellige institutioner i uddannelseskæden. 

Læs kronikken: 'Pas på uddannelseskæden ikke knækker'