Af-sti-af-sted

"I maj måned lykkedes det os at afholde virtuelt repræsentantskabsmøde og få valgt en ny bestyrelse, som siden er mødtes flere gange, bl.a. lige før ferien til et todages seminar. Noget af det, vi vil tage med videre, er erfaringerne om, at mindre styring, mere dialog og plads til ledelse og selvstændige beslutninger øger motivationen og arbejdsglæden - også selv om dagene er lange. Foreningen har i den forbindelse peget på 40 forslag til forenkling/forbedring af folkekskolen, som er ved at vinde gehør." 

Læs hele Claus Hjortdals leder på side 5 i Plenum:

 

Se Claus Hjortdals videoleder, hvor Skolelederforeningens formand uddyber synspunkterne i lederen: