Alt inklusiv

"Når Mette Frederiksen som ’børnenes statsminister’ siger, at vi skal hjælpe børn i vanskeligheder, er jeg helt enig. Især når vi ved, at 10 års god skolegang er afgørende for den enkeltes fremtid. Der er bare ingen quick-fixes i at få så mange elever som muligt med i almenmiljøet. Derfor har jeg og vores næstformand Dorte Andreas på det Sorømøde, som Pernille Rosenkrantz-Theil har afholdt i slutningen af februar om netop ’folkeskole og inkluderende fællesskaber’, været nødt til at gøre opmærksom på, at der er en del sten på vejen, som må fjernes, for at vi kan give alle børn de bedste muligheder."

"For selv om vi yder en god indsats og er langt med at inkludere, er opgaven ikke forsvundet. Det er derimod den økonomi, som skulle følge med. Nedlæggelsen af specialskoler og overflytning af elever til almenområdet har betydet, at de store besparelser, der rammer almenområdet i dag, i lige så høj grad rammer store dele af specialområdet, fordi det ligger i almenskolerne."

Det skriver Claus Hjortdal i lederen i Plenum, hvor han også peger på, at der er behov for at minimere den kontrol og dataindsamling, der er fulgt med arbejdet med inkluderende fællesskaber og skolereformen.

Claus Hjortdal peger ydermere på, at vi må væk fra tanken om, at one-size-fits-all, at at alle elever skal have undervisning med samme timetal, fag, undervisningsindhold og eksaminer.

Læs hele Claus Hjortdals leder på side 5 i Plenum:

Læs bladet her 
Læs bladet som pdf

Se video, hvor Claus Hjortdal fortæller, hvordan Skolelederforeningen sætter fokus på inkluderende fællesskaber.