Den nye virkelighed hedder kvalitet og dialog

"Der er virkelig gang i den for tiden. Gang i et hav af møder med undervisningsministeriet, ministeren, forligskredsen og de andre parter i skole-Danmark. Det er første gang, vi på den måde har været inviteret så tæt med i arbejdet om justeringer af folkeskolen, og vi har gang i at skabe nogle nye samarbejdsformer for, hvordan vi sammen kan udvikle folkeskolen.

Det er også første gang, at vi i Skolelederforeningen har været så aktive i forbindelse med et kommunalvalg. Inden længe skal vi alle sammen til stemmeurnerne, og i den forbindelse inviterede vi en eftermiddag i september alle politiske kandidater til et webinar, hvor vi gav en højaktuel analyse af folkeskolen. Der mødte kandidater op fra hele landet – fra Thisted til Falster – og fra alle mulige partier.

Hurtigt blev det tydeligt, at også her var der fokus på samarbejdet. De lokale politikere var optaget af at få en dialog om folkeskolen. De ville gerne vide, hvordan de kommer i gang med samtalen.

På det kommunale niveau handler det på samme måde om at finde nye samarbejdsformer. Det skal foregå mellem politikerne, forvaltningen og skolerne, og der bliver meget at tale om og øve sig på, når vi skal bort fra at styre ud fra mål og tal. Den nye virkelighed hedder kvalitet og dialog.

Vi opfordrede de lokale politikere til at tage fat i formændene for Skolelederforeningens lokalforeninger. Stort set samtlige af vores lokale bestyrelser har deltaget i vores nye kurser for bestyrelser, hvor de er blevet klædt på til at gå i dialog med kommunalpolitikerne.

Et af de temaer, som vil være aktuelt at tage en dialog om, er ledelse-tæt-på. Vi ved fra vores undersøgelse af skoleledelsers vilkår, at I gerne vil udøve ledelse-tæt-på, men har vanskeligt ved at få mulighed for det. Derfor forsyner vi alle lokalforeninger med et dialogspil om netop ledelse-tæt-på. Det kan spilles med medlemmerne og give bestyrelsen et afsæt til at tage emnet op med blandt andet de kommende kommunalpolitikere. Det kan være startskuddet, men mit håb er også, at de nationale snakke om ”Sammen om skolen” vil brede sig som ringe i vandet til alle kommuner, så I også lokalt er sammen om skolen.

Jeg er overbevist om, at skolens udvikling bliver bedre, når vi samarbejder om den. De nye dialoger, som vi er i gang med at skabe både på nationalt og lokalt plan, bliver afgørende for, om vi lykkes med at få mindre styring og mere ledelse i folkeskolen. Vi skal blive stærke til dialoger om kvalitet. Kvalitetsdialoger."

Det skriver Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, i sin leder på side 5 i Plenum nr. 5, november 2021.

Læs hele Plenum